Wednesday, February 11, 2009

LUKISAN UNTUK CERITA RAKYAT RUNGUS = IH TONSUNG OM IH GOHOLU

Ini adalah gambar-gambar yang digunakan untuk cerita rakyat rungus "Ih Tonsung om Ih Goholu". Penulis telah menyertai penulisan cerita rakyat peringkat negeri sabah dalam bahasa rungus dengan bahasa pilihan penterjemah bahasa melayu. Tujuannya adalah penulis ingin memartabatkan kesusateraan rungus dimata masyrakat umumnya. Ini juga mendorong para generasi muda rungus masa kini lebih bersemangat untuk mempelajari akan keindahan kesusateraan rungus yang semakin lama semakin dilupai oleh mereka. berdasarkan gambar dibawah nikmati ceritanya di blog saya Tangon Rungus.

Lihat :

http://tangonrungus.blogspot.com/2008/12/ih-tonsung-om-ih-goholu.html

No comments: